Jdi na obsah Jdi na menu
  

            ÚVOD DO DĚJEPISU          

 
Historie (dějiny) paměť lidstva (souhrn dějů)

Historická vědy (dějepis) popisuje a vykládá vývoj společnosti od počátku existence člověka až do současnosti. Podává výklad o hospodářských, společenských (sociálních), politických poměrech a událostech, seznamuje s rozvojem kultury, náboženských představ, vědy a techniky, výtvarného i slovesného (literatury) umění.

Historická literatura

-         monografická (Spěváček J.: Král diplomat. Panorama, Praha 1982)

-         syntetická (Palacký F.: Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě),

-         regionálníObrazek

Historické prameny (zdroje informací o minulosti):

1.)    hmotné (trojrozměrné) – prehistorické i historické, archeologické výzkumy

2.)  písemné – historie

a.)   vyprávěcí (narativní) – kroniky, legendy

b.)  úřední – listy, listiny, městské knihy

3.)  obrazové mapy, atlasy, kresby

     4.)  zvukové (audiovizuální)

 

 

 

 
        OBECNÉ A ČESKÉ DĚJINY     
 

Pomocné vědy historické:

Paleografie o vývoji a druzích písmaObrazek

Diplomatika o úředních písemnostech, listinách a listech

Chronologie o způsobu měření času 

Heraldika -  o erbech a znacích

Numizmatika o mincích a jiných platidlech

Sfragistika o pečetích

Metrologie o soustavách měr a váh

Epigrafie o nápisech na trvanlivých materiálech

Genealogie a rodových souvislostech

Demografie – o obyvatelstvu

 

Periodizace dějinného vývoje (rozdělení vývoje lidské společnosti):

 Obrazek

Pravěk
(4./
3.tis. př.
n. l. – vznik písma, státu)

Starověk
(
476 – zánik ZŘŘ)

Středověk
(1453 – zánik VŘŘ, 1492 – objevení Ameriky, 1517 – vystoupení Martina Litera, 1600 – pozdní středověk

Novověk
(do 20. stol., období od druhé světové války oz
načováno jako                                     dějiny doby nové, novější či moderní)